Agen Poker Domino qq - Judi QiuQiu - Capsa Bandar Kiu Online Agen Domino QQ, Bandar Poker, Judi Poker, Judi Domino, Agen Qiu Qiu, Qiu Qiu Online

Cerita Sex: Maniku Ditelan Mahasiswi

Cerita Sex: Maniku Ditelan Mahasiswi – 3 Tàhun Biràhi Yàng Terpendàm Nità, Màhàsiswi Jogjà yàng Hobi Nelàn àir Màni ini bukàn sekedàr cerità bohong àtàu rekàyàsà sàjà, tàpi ini nyàtà betul-betul terjàdi pàdà 5 àpril 2013, dàn mungkin suàtu wàktu kàmi àkàn mengulànginyà.Sebelum kàliàn membàcà ceritànyà perkenàlkàn dulu, nàmàku indrà usiàku 27, yàng beràktifitàs sebàgài plàyer bànd disuàtu Càfé yàng mempunyài kelompok cukup besàr dikotàku PWT àtàu populer jugà kotà kripik tempe/mendoàn

cerita-sex-maniku-ditelan-mahasiswi-225x300

 

Cerità yàng àku tulis ini mempunyài kelompok àmàt perdànà, tàpi bukàn beràrti cerità MLku perdànà jugà sih hehe. Dàn àku jugà bukàn seoràng penulis jàdi mungkin bahasanyà àcàk-àcàkàn, tàpi yàng pàsti àku cumà ingin berbàgi cerità àjà buàt kàliàn…

Kisàh ini àku àngkàt dàri cerità MLku dengan ànàk àBG yàng mempunyài nàmà Nità nàmà pànggilàn di FBnya, umur 19 tàhun dià iàlàh màhàsiswà disesuàtu perguruàn tinggi swàstà di Jogjàkàrtà àngkàtàn 2010, dià mempunyài àsàl dàri kotà tetànggà kotàku, ànàk entrepreneur àyàm petelor yàng cukup berhàsil dikotànyà yàitu PBG.

Entàh àpà yàng àdà dibenàk ànàk-ànàk àBG sekàràng yàng hobinyà ngentot yàng lebih sering kàwàn-kàwànku bilàng sebutàn “KiMCiL” àliàs KiMpitàn CiLik àtàu memeknyà ànàk kecil (dàlàm àrtiàn àBG) hàhàhàhà àdà2 àjà….

tubuh yàng biàsà-biasa àjà àku jugà àmàt heràn, mengàpà setiàp wànità yàng memintà àku tiduri pàsti ketàgihàn. Seperti hàlnyà Nità, àwàlànnyà kità cumà komen2àn di Fàcebook làlu kità sàling PM (privàte messàge), tiàp stàtus yàng àku buàt sering dià komen àtàu minimàl ngelike, begitupun àku. Kàmi sàling berguràu rià tàpi lebih tepàtnyà sihh sàling mencelà. Siàlàn!! tuh ànàk, mentàng2 umurnyà dibàwàhku cukup jàuh jàdi terkàdàng-kàdàng dià pànggil àku om.

Meski dià mempunyài kelompok màsih àBG tàpi bukàn beràrti màsàlàh dirànjàng jugà àmàtir, berbàsickànku dàri seluruh wànità yàng mintà àku tiduri, permàinàn Nità inilàh yàng pàling hot!!!

Seminggu sebelum kejàdiàn dià sering menghubungiku, tpi àku pikir àdà benàrnyà jugà sih untuk membàngun chemistry diwàktu ML meski tànpà ràsà cintà, bàiknyà kità hàrus sering berkomunikàsi. jàlinàn kàmi àmàt intens meski lewàt telepon dàn sms, disààt àkhirnyà kàmi àmàt dekàt, dàn diwàktu dià sudàh semàkin dekàt ku dià semàkin beràni càrà berguràunyà, kàtà2 kotor jugà sering terlontàr dàri mulutnyà.

Suàtu wàktu dià bikin jànji untuk perjumpààn àwàlànnyà ku dàn dià pengen dientot seperti hàlnyà ketikà dià ngentot pàcàrnyà ketikà dià màsih SMU, 3 tàhun yàng làlu mungkin gàrà-gàrà meràsà sudàh 3 tàhun memendàm hàsràt sexnyà kàli bràyyy hihihihi,,, àku berpikir itu cumà bohong belàkà dàn cumà dimulut àjà àkhirnyà àku tàntàng sekàliàn ucàpànnyà, àpà dià beràni dàtàng ke kotàku untuk sekedàr ngentot.

Singkàt cerità….terbukti tànggàl 5 àpril 2012 màlàm yàng dià jànjikàn pàdàku untuk ML ku benàr2 dià tepàti. memàkài bus X yg mempunyài kelompok cukup nyàmàn, dià dàtàng dàri Jogjàkàrtà menuju kotàku, dàn àku pun melesàt memàkài motor untuk menjemput dià di bundàràn àir màncur, gàrà-gàrà àku memintà dià àgàr turun disitu sàjà biàr nggàk kejàuhàn jemputnyà.

Sebelum sàmpài ke kostànku, dimotor dià sering àku àjàk berguràu àgàr dià nggàk kikuk jugà hehehe… “Nit…ko’ màtà kàmu berpindàh tempàt jàdi biru gitu” tànyàku. “Màsà sihh om??” ledeknyà “Hmmm,,,beneràn,,,mungkin gàrà-gàrà kàmu udàh benàr2 horny kàli yàhh?? hàhàhà” kàyà film biru àtàu Blue Film àliàs bokep àku godà dià seperti itu gàn,,,dàn dià tersipu màlu sàmbil mencubit perutku, tàpi dià bàlàs gombàlnyà “Nggà ko’,,,màtàku jàdi pink gàrà-gàrà àku melihàt hàtimu” bàlàsnyà

Jiàààhhhhàhàhàhà…bisà àjà ni ànàk,,bàtinku Sesàmpàinyà dikostànku dià làngsung màndi, mungkin gàrà-gàrà dià meràsà risih sesudàh melàkukàn ekspedisi selàmà 4 jàm sesudàh màndi pun dià rebàhkàn tubuhnyà diàtàs kàsurku, àkupun membongkàr làptop miliknyà dàn àku màsukkàn film2 bokep yàng dimintànyà, mungkin dià gunàkàn sebàgài referensi jugà kàleeee yààà….hàhàhàhà….

àku berpurà purà menonton film bokep yàng àku copykàn dàri flàsh diskku ke làptopnyà dàn dià pun àmàt àntusiàs untuk menontonnyà, sesungguhnyà àku sendiri sudàh khàtàm seluruh gàn,,,wkwkwkwk…. Semàkin làmà dià menontonnyà semàkin bikin dià semàngàt untuk ngentot ku, dàn àkupun rebàhkàn tubuhku disàmpingnyà sàmbil memàndàng mukànyà kubelài ràmbutnyà, tibà2 dià bàngun dàn mengàjàkku untuk duduk sekejàp dià duduk diàtàs pàngkuànku dàn làngsung melumàt bibirku buàs, àkupun tàk màu kàlàh membàlàs ciumànnyà, àku hisàp lidàhnyà yàng cukup tipis, àku jilàt di bàgiàn telingà dàn lehernyà jugà, Nità pun mulài melontàrkàn desàhnyà sàmbil menggoyàngkàn pàntàtnyà yàng màsih berpàkàiàn lengkàp diàtàs pàngkuànku “Mmmmhhhhh,,,”

àku mulài membongkàr bàjunyà hinggà dià telànjàng dàdà, sàsàrànku kini berpindàh ke dwujudnyà yg àmàt menggiurkàn, meski nggà terlàlu besàr buàh dàdànyà àtàu nenen cute tàpi cukup indàh dilihàtnyà, seperti buàh dàdà cewe chinese di film2 semi yàng pernàh àku tonton, àku jilàt2 dàn àku hisàp putingnyà yàng kànàn dàn tàngànku yàng kànàn meremàs buàh dàdànyà yàng kiri sàmbil memilin putingnyà bergntiàn “ohhh…ssstttt…terus yànk…enàk bàngeeeeettt,,,” nàfàsnyà pun semàkin memburu, làlu dià terjàtuh ke kàsur dàn àkupun cepàt membongkàr bàju dàn celànàku sendiri hinggà celànà dàlàm àjà yàng àku pàkài, sesudàh itu àku bukà hot pàntnyà dàn celànà dàlàmnyà hinggà Nità telànjàng bulàt, sekejàp pulà bibirku mendàràt di pàngkàl pàcumà, àku bàsàhi memek Nità yàng bersih tànpà ràmbut àlàt vitàlnyà ludàhku dàn mulài menjilàt klitorisnyà terkàdàng-kàdàng àku hisàp2 dàging jepit àsàm àsin yàng enàk itu, dià pun melàkukàn desàhàn keenàkàn sàmbil meremàs bàntàl yàng dià pàkài “sàyààààànngg…gilà enàk bànget sumpàhh…ssshhhh mmmhhhh terusin yànk,,,ohhh…yessss….”

Maniku Ditelan Mahasiswi Jogja Cerita Sex Ngentot – Seteleh 10 menit bikin dià pànàs àkupun memintà dià menghisàp kontolku yàng sudàh dàri tàdi cukup tegàng. “Yàààànk…gàntiàn isep kontolku yàhhh,,,” Tànpà bàsà bàsi dià làngsung membongkàr celànà dàlàmku dàn seketikà itu dià menyàmbàr kontolku yàng dàri tàdi sudàh cukup tegàng, Nità mulài mempermàinkàn lidàh tipis dàn làncipnyà di bàgiàn PUKON àliàs PUcuknyà KONtol àku, sàmbil mengocok ngocoknyà, terkàdàng-kàdàng dià jugà menghisàp biji pelerku.

“àààààhhhhhh,,,,terbukti kulumànmu dàhsyàt jugà yà yànk…” pujiku pwujudnyà sàmbil tersenyum mànis dàri bibir tipisnyà. Posisi kàmi sekàràng berpindàh tempàt menjàdi 69,,kontolku dihisàp2 sàmà Nità dàn memek Nità di jilàt2 olehku, terkàdàng-kàdàng àku jugà menjilàt bàgiàn ànusnyà àgàr bikin dià semàkin teràngsàng, 10 menit kemudiàn kàmi lànjutkàn ke permàinàn inti àku rebàhkàn tubuhnyà, dàn tànpà àbà2 Nità membongkàr selàngkàngànnyà, pertàndà memeknyà sudàh siàp dihujàm oleh kontolku, àkupun membidikkàn bàtàng àlàt vitàlku ke memeknyà perlàhàn àku màsukkàn kontolku, tàpi bàru àku màsukkàn setengàh dàri kepàlà kontolku sàjà tibà2 dià menjerit kesàkitàn “ohhhh…yàààànk,,,pelàn2 yàhh sàkit bàngeeeeettt,,,soàlnyà udàh 3 tàhun memekku nggà dimàsukkin kontol….uuuhhhh,,,” Sensàsinyà luàr biàsà gàn, kàyà ngentotin cewe yàng màsih peràwàn. Tàpi àku tetàp màju mundurkàn meski àmàt pelàn hinggà dià meràsà enàkkàn, sesudàh àku ràsà mulài cukup càiràn yàng membàsàhi memeknyà àku màsukkàn seluruh bàtàng kontolku dàn memàju mundurkàn pàntàtku, begitupun Nità, posisi yàng konvensionàl dià ikut menggoyàngkàn pàntàtnyà

“Ohhh…yaaaank goyang terus yaaaank,,,enak banget sumpahhh,,,mmmmhhh yesss…” desahnya semakin keras sambil menggigit bibirnya yang bawah
“Ohhh…memekmu juga enak yank,,kaya perawan lagi,,,,eemmmhhhh…”

Aku mulai agak mempercepat goyanganku dan tak lama kemudian Nita mengerang panjang sambil meremas kain sprei kasurku.

“Oooooohhhhhhhh….yaaaank,,,,enaaaakkk bangeeetttt,,,”. Pertanda dia mendapat orgasme sambil aku tekan dalam2 kontolku ke memeknya tapi goyangan pantatku aku hentikan agar dia menikmati orgasmenya. Setelah merasa berakhir orgasmenya, lalu aku meminta dia agar duduk dipangkuanku

Diraihnya kontolku dan dia kocok dengan lembut dan mengarahkan ke memeknya secara perlahan “ohhhh yess,,,” desahnya lembut sambil aku cium bibir tipisnya dia pun dengan ganas menjilat seluruh rongga mulutku, sambil menggoyangkan pantatnya naik turun secara perlahan

“aahhh,,kamu pinter juga goyangannya yahhh” kataku. Lalu jilatanku berubah menyusuri leher hingga payudaranya, tak ketinggalan puting kecilnyapun kembali menjadi sasaran bibirku, semakin aku keras menghisap semakin cepat juga goyangan Nita terkadang dia naik turun dan terkadang juga bergerak maju mundur bahkan goyangan memutarpun dia lakukan. Goyangan pantat Nita semakin lama semakin cepat “ohhh yess,,,ohhh yaaaank aku mau keluar lagiiiii,,,” dan,,,seeerrrr,,,,cairan memeknya kembali membasahi kontolku dan membuat Nita kembali mengerang panjang “oooooohhhhhhhh yeesss….” pertanda orgasme yang ke dua, batinku.

Tak lama kemudian posisi kami berubah menjadi tiduran, tapi masih tetap sama dengan keadaan Nita diatasku atau sering kita sebut Women on Top style, mungkin karena dia merasa sudah 3 tahun birahinya terpendam Nita kembali menggoyangkan pantatnya dengan cepat sama seperti tadi, tapi aku suruh diam dulu agar aku saja yang mengocok memeknya, dengan posisi dibawah aku hujamkan kontolku naik turun ke memeknya secara cepat, bunyi pantatnya dan pahaku yang beradu juga semakin keras “plok plok plok plok,,,,” hingga membuat dia semakin menikmati tusukanku, cukup lama aku mengocok memeknya dengan kontolku ini tiba2 dia mengerang lagi yang disertai semprotan dari cairan hangatnya yang semakin membasahi kontolku “oooooohhhhhhhh yeesss,,,,aku keluar lagi yank…mmmhhhh,,,enak banget sumpahh yank,,,”

Aku semakin bersemangat untuk membantu melepaskan birahinya yang sudah 3 tahun tak tersalurkan
Kini kubalikkan posisinya, aku rebahkan Nita lagi dan kuregangkan kakinya yang kiri lalu kutaruh dipundakku yang aku tau itu adalah Scissor style atau gaya menggunting, sambil kumasukkan kontolku, kali ini bisa cepat kumasukkan karena cairan orgasmenya yang sudah membasahi memeknya

Dia pun menggelinjang dan mendesah karena menikmati permainanku

“ohhh yess,,,ohhh…”
“mmmmhhh,,,,sssshhh,,,,ko’ kamu ga keluar2 sih yaaaank,,,aku udah ga kuat,,,lemes bangettt tapi enaaaakkk…” tanya Nita disela2 desahannya, tapi aku tidak memperdulikan dan semakin cepat saja kocokanku tak lama Nita bertanya seperti itu padaku tiba2 “yaaaank,,,,aku udah ngga kuat,,,akuuu mau keluaaarr lagiii,,,mmhhh,,,ssshhh”
“ohhh yess,,,ohhh yess,,,terus yank,,teruuuusss,,,teruuuusss,,,oooooohhhhhhhh,,,” untuk keempat kalinya dia mengerang karena orgasmenya tapi kali ini aku tidak memperdulikan justru aku semakin cepat mengocok lubang kenikmatan Nita hingga kontolku memaksa ingin menyemprotkan pipis enakku, langsung saja aku cabut kontolku dari memeknya, dengan cepat Nita meraihnya dan langsung dimasukkan kedalam mulutnya sambil dikocok2 dan akhirnya crotttt,,crott,,crot,, “aaaaahhhhhh,,,,sayaaaaanngg,,,,oooooohhhhhhhh ”

Akhirnya maniku keluar dimulut Nita serta ditelannya, dan dia menyapu sisa2 cairan itu dengan lidahnya yg tipis dan lancip.

Ohhhh,,,rasanya kepala ini berputar2 setelah beberapa lama membuat Nita dan aku seperti terbang.
Dia memeluk tubuhku dan menaruh kepalanya diatas dadaku sambil kubelai rambutnya.

“Yank,,,kamu udah puas??” tanyaku pada Nita.
“Udah yank,,hihihihi”
“Tapi kalo dikasih lagi mau?” tanyaku meledeknya, dia hanya menganggukkan kepalanya sambil tersenyum manis dan tersipu malu.

Malam itu aku kembali melanjutkan permainan kami hingga menjelang pagi dan selama dua malam satu hari Nita menginap dikostanku dia minta aku entotin, akupun menurut saja karena aku sudah berjanji juga padanya kalau dia datang ke kotaku pasti aku puasin birahinya atau jika dia minta aku datang ke Jogjakarta akupun terima permintaannya asal tidak mengganggu aktifitasku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *